Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА МОВА

Азарх К.С., Барабаш С.М.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Бабій І.М., Лушпинська Л.П.
БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ У РОМАНІ «ЧОРНЕ СОНЦЕ. ДУМА ПРО БРАТІВ АЗОВСЬКИХ» ВАСИЛЯ ШКЛЯРА: СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ

Бачинська Г.В., Вільчинська Т.П., Вербовецька О.С., Свистун Н.О.
З ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ ТА МОВОЗНАВСТВА

Бичкова Т.С.
ДІАЛЕКТНІ ЯВИЩА У СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНОЇ СЛОВОЗМІНИ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ XVII–XVIII СТ.

Blasiak-Tytula M., Shevchuk-Kliuzheva O.
FAMILY LANGUAGE POLICY AND FORCED MIGRATION: THE CASE OF UKRAINIAN REFUGEES IN POLAND

Бортун К.О.
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ З УРАХУВАННЯМ ОСНОВНИХ МОВНИХ ПЛАСТІВ У ЖІНОЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОНЛАЙН-ВИДАНЬ «КОЛІЖАНКА», «ТЕНДІТНА», UKRAINKY.COM)

Бречак О.О.
ДЕГУМАНІЗАЦІЙНІ МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВОРОГА В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Булик-Верхола С.З., Верхола Я.О.
НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Волчанська Г.В., Вільховецька Н.І.
ЕРГОНІМИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

РОЗДІЛ 2 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Astapova T.O.
FOREIGN LANGUAGES TEACHING IN HES (HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS) – COMMUNICATIVE APPROACH

Basaraba I.O.
FUNCTIONING OF METAPHORIZED PHRASEOLOGICAL UNITS IN MILITARY PROSE

Бєлінська І.Д., Котовська Т.І., Кузів М.З.
ШЛЯХИ ТА ПРИЙОМИ ОПАНУВАННЯ СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Bilyk O.I., Ivanotchak N.I., Malyshivska I.V., Pyliachyk N.Ye.
THE CONCEPT OF CHORNOBYL IN A MULTIMODAL FRAMEWORK

Борисенко Н.Д., Славова Л.Л., Кодубовська О.О.
ХУДОЖНІЙ СВІТ РЕАЛІЙ АМЕРИКАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Borisenko T.I., Tsinovaya M.V., Ershova Yu.A.
LEXICAL, GRAMMATICAL AND STATISTICAL FEATURES OF CONSTITUENTS IN MODAL CONSTRUCTIONS WITH THE VERB ‘CAN’ (ON THE BASIS OF TEXT CORPORA OF SCIENTIFIC ENGINEERING DISCOURSE)

Валюкевич Т.В.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Городиловська М.Т.
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПРАВА В АМЕРИКАНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВЧОМУ ДИСКУРСІ

Гудима Г.Б., Слодиницька Ю.Р.
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Humeniuk N.H.
STYLISTIC ASPECT OF THE PRESIDENT ZELENSKY SPEECH BEFORE THE US CONGRESS, 12.21.2022

Ділай І.П.
ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА В АНТРОПОЦЕНТРИЧНІЙ ПАРАДИГМІ ПІЗНАННЯ

РОЗДІЛ 3 ІНДОІРАНСЬКІ МОВИ

Поздняков К.О.
АКЦЕНТНІ ТИПИ ДАВНЬОПЕРСЬКИХ ДІЄСЛІВНИХ СЛОВОФОРМ

РОЗДІЛ 4 ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

Бечко Я.В.
РОЛЬ КОНОТАТИВНО-АСОЦІАТИВНИХ РИС НАЙМЕНУВАНЬ ВОГНЮ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Венгринюк М.І., Мельник О.М.
ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ЧИТАЧІВ У ВИДАННІ «ТАЄМНИЦІ ПОХОДЖЕННЯ ВСЕСВІТУ» ЛОУРЕНСА М. КРАУССА

Далте О.Ю.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СЕМАНТИКИ КАУЗАЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФІЛОСОФСЬКИХ ТА ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЙ

РОЗДІЛ 5 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Алімова А.Ю.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТАКТИКИ ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ ДРАМАТИЧНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ П’ЄС Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» І ДЖ. ДЖОЙСА «ВИГНАНЦІ»)

Будз І.Ф., Поченюк Я.В.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Верезубенко М.М., Овіаве В.-Е.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУШАРКИ SIEMENS У МОВНІЙ ПАРІ НІМЕЦЬКА-УКРАЇНСЬКА

Гайдук Н.А., Хоровець В.Є.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Hrytsiv N.M.
N-GRAMS IN MEANING TRANSLATION MODEL OF FICTION: COGNITIVE AND SEMANTIC INTERSECTION

Грон Ю.Г., Кузебна В.В.
ВІДОБРАЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ РЕАЛІЙ АНГЛОМОВНОГО ТЕЛЕСЕРІАЛУ «АБАТСТВО ДАУНТОН»

РОЗДІЛ 6 СТРУКТУРНА, ПРИКЛАДНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА

Bihdai M.O.
CORPUS-BASED STUDY OF COLLOCATIONS WITH SYNONYMS ‘FREEDOM’ AND ‘LIBERTY’ IN AMERICAN ENGLISH

Гмиря Л.В.
МОВНО-КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИНАХ

Кармазіна Л.Л.
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМАНДНОГО ТЕЗАУРУСУ

Цвид-Гром О.П., Велика К.І., Рейда О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЮВАННЯ ІНВЕРСІЇ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Черниш О.А., Гончарук Н.О., Білошицька З.А., Лисянюк О.Л.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖАНРУ «ПУБЛІЧНА ПРОМОВА ПОЛІТИКА»

РОЗДІЛ 7 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Айзенбарт Л.М.
ЛІНІЯ ТА СВІТЛО ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ В МАЛІЙ ПРОЗІ М. ЯЦКОВА

Василишин І.П.
МАКРОКОНЦЕПТ SACRUM В ПОЕЗІЇ ЕВГЕНА МАЛАНЮКА

Popova M.D.
ARTISTIC AND AESTHETIC UNDERSTANDING OF BEAUTY IN CHINESE POEMS

Чолкан В.А., Меленчук О.В.
ЕТНО-ГУЦУЛЬСЬКІ КОДИ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ ІВАННИ СТЕФ’ЮК (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ «ДИКА ЯГОДА»)

РОЗДІЛ 8 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Білічак О.І.
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДІЙСНОСТІ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ

Вавричина Г.С.
РОЛЬ ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ван Сяоюй.
ЛЮДИ І МАНЕКЕНИ У ДРАМАТУРГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Copyright © 2024. Закарпатські філологічні студії