Випуск 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Біляцька В.П.
ТВОРЧЕ БУТТЯ ДОВЖЕНКА У ВІЛЬНОМУ ЛІРИЧНОМУ ЦИКЛІ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО

Лях Т.
МОТИВ ПОШУКУ ЯК МЕТАФІЗИЧНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ В НОВЕЛАХ ФЕДОРА ПОТУШНЯКА

Набитович І.
НАЦІЄСОФСЬКА ПАРАДИГМА РОМАНУ ЮЛІЯНА РАДЗИКЕВИЧА «ПОЛУМ’Я»

Рега А.C.
ПРОЗА ОЛЬГИ МАК: ХУДОЖНЬО-СВІТОГЛЯДНА ДОМІНАНТА РЕЛІГІЙНОСТІ У СВІТЛІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ПРОТИ ПЕРЕКОНАНЬ»)

РОЗДІЛ 2 ЛІТЕРАТУРА СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Талабірчук О.
ОБРАЗ МАТЕРІ У ПРОЗІ ІВАНА ЯЦКАНИНА

РОЗДІЛ 3ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО>

Печарський А.
У МЕНТАЛЬНОМУ ХРОНОТОПІ КИТАЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ЕПОХИ ДИНАСТІЇ ТАН (唐诗) І УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО БАРОКО

РОЗДІЛ 4. ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Задорожна І.П.
КОНОТАТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗНАЧЕННЯ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТАМИ-ІМЕННИКАМИ «FREUND» І «FEIND»

РОЗДІЛ 5 РОМАНСЬКІ МОВИ

Вереш М., Рак О., Вереш Н.
КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПРОПОВІДІ (НА ОСНОВІ ПРОПОВІДІ ПАПИ БЕНЕДИКТА XVI)

Гладка В.А.
ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ ЯК МОТИВАТОРИ НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 6 ФІННО-УГОРСЬКІ ТА САМОДІЙСЬКІ МОВИ

Гульпа Д.
ФОРМИ ЗВЕРТАННЯ ДО БАТЬКІВ СЕРЕД УГОРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА ЗАКАРПАТТІ В ОДНО-, ДВО- ТА БАГАТОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

РОЗДІЛ 7 ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Зимомря О.М.
УГОРСЬКОМОВНІ ПЕРЕКЛАДИ ЛАСЛА БАЛЛИ: СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ

Попович Н.
КРИТИКА РЕЛІГІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ: ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

Copyright © 2019. Закарпатські філологічні студії