Випуск 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Zymomrya M., Zymomrya I.
ROLA PAMIĘCI HISTORYCZNEJ I TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ W RECEPCJI DZIEŁA ALFREDA JENSENA

Марчук Г.
СИМВОЛІЧНІСТЬ В ОБРАЗНІЙ СТРУКТУРІ САТИРИЧНОГО ТЕКСТУ СТЕФАНА КОВАЛІВА

Плетенчук Н.
САМОБУТНІСТЬ АВТОРСЬКОЇ МОДЕЛІ СВІТУ В РОМАНІСТИЦІ УЛАСА САМЧУКА

Рарицький О.А.
ШІСТДЕСЯТНИКИ І ШІСТДЕСЯТНИЦТВО В МЕМУАРНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Г. КОСТЮКА

Солецький О.
ЛІМІНАЛЬНІ КОРЕЛЯЦІЇ «ПАМ’ЯТІ»: ФЕНОМЕН ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

Чик Д.Ч., Чик О.І.
ЖІНКА У ВІЗІЇ ГРИГОРІЯ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 2 ЛІТЕРАТУРА СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

Ліхтей Т.
ПОЕЗІЯ ЛЮДОВІТА ШТУРА В УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ

РОЗДІЛ 3 ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ван Сяоюй
«ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ» ІВАНА ФРАНКА – «ПАВУК» СЮЙ ДІ-ШАНЯ (《綴網勞蛛》許地山): АНТРОПОЛОГІЯ ЛЮБОВІ Й НЕНАВИСТІ

РОЗДІЛ 4 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Вереш М., Синьо В.
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ БОГОСЛОВ’Я (НА ОСНОВІ НІКЕЙСЬКО-КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО СИМВОЛУ ВІРИ)

РОЗДІЛ 5 ФІННО-УГОРСЬКІ ТА САМОДІЙСЬКІ МОВИ

Zékány K.
A NYELVEMLÉKEK ELEMZÉSÉRŐL. A HALOTTI BESZÉD ÉS KÖNYÖRGÉS ELSŐ MONDATÁNAK ELEMZÉSE PÉLDÁJÁN

Гульпа Д.
ФОРМИ ЗВЕРТАННЯ ДО БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ СЕРЕД УГОРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА ЗАКАРПАТТІ В ОДНО-, ДВО- ТА БАГАТОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Nagy N.Y.
ATTITŰDVIZSGÁLAT A HATÁRON TÚLI NYELVHASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN

РОЗДІЛ 6 ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Гладка В.А.
МЕТОНІМІЯ І МЕТАФОРА: ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОНЯТЬ

Copyright © 2019. Закарпатські філологічні студії